SZiHSpoleczna Szkola Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Wyszukiwanie
A A A

grupa decelowa

Grupę docelową stanowią osoby po 29 roku życia, które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące do co najmniej jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, grup::
-          osoby powyżej 50 roku życia,
-          kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem i wychowywaniem dziecka),
-          osoby niepełnosprawne,
-          osoby długotrwale bezrobotne,
-          osoby o  wykształceniu nie wyższym niż średnie.
Projekt skierowany jest do:
-          60 osób (40 kobiet oraz 20 mężczyzn, w tym 10 osób to osoby niepełnosprawne),
-          osób, które posiadają wykształcenie co najwyżej średnie,
-          po 29 roku życia (ukończone 30 lat),
-          bezrobotnych[1] lub nieaktywnych zawodowo[2],
-          uczących się lub zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.[1]osobą bezrobotnąjest osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są osobami bezrobotnymi[1]w rozumieniu Wytycznych;
 
[2]osoby bierne zawodowo– osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)
 
drukuj góra
Polityka cookies 2010 - 2023 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu wykonanie: Wdesk
Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies